هواپیمایی کیش 
 
حمایت از کالای ایرانی
در دست ساخت

X: 880

Y: 523

نام دفتر فروش:  شرکت هواپیمائی کیش

نام مسئول مربوطه : جناب آقای ارونق پور

آدرس: اهواز-خیابان سقراط غربی، بین پودات و انقلاب شماره 103

شماره تماس: 06133330940 و 06134433606

شماره دورنویس: 06133330938


نام دفتر فروش:  فرودگاه اهواز

نام مسئول مربوطه : جناب آقای ارونق پور

آدرس: فرودگاه اهواز، دفتر فروش هواپیمایی کیش

شماره تماس: 06134433606

شماره دورنویس: 06134433606


نام دفتر فروش:  فرودگاه کرمان

نام مسئول مربوطه : آقای عبدالمجید درانی

آدرس: فرودگاه کرمان، دفتر فروش هواپیمایی کیش

شماره تماس: 04313230032 -09377834777-09131410415

شماره دورنویس: 04313230032


نام دفتر فروش:  فرودگاه عسلویه

نام مسئول مربوطه : جناب آقای درویش زاده

آدرس: فرودگاه عسلویه، دفتر فروش هواپیمایی کیش

شماره تماس: 07727373836

شماره دورنویس: 07727373836


نام دفتر فروش:  فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد

نام مسئول مربوطه :  سرکار خانم یاقوتی- سرکار خانم حسینی

آدرس: فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد، دفتر فروش هواپیمایی کیش

شماره تماس: 05133400558

شماره دورنویس: 05133400587


نام دفتر فروش:  شرکت هواپیمائی کیش

نام مسئول مربوطه : سرکار خانم بختیاری

آدرس: آبادان، خیابان شهید منتظری، روبروی درمانگاه 5 مهر، دفتر هواپیمایی کیش

شماره تماس: 06153223865

شماره دورنویس: 06153227983


نام دفتر فروش:  فرودگاه آبادان

نام مسئول مربوطه : جناب آقای شفیعی

آدرس: فرودگاه آبادان، دفتر فروش هواپیمایی کیش

شماره تماس: 0615326880


نام دفتر فروش:  بازار بین المللی پردیس 1

نام مسئول مربوطه : سرکار خانم ریاضی

آدرس: جزیره زیبای کیش، بازار بین المللی پردیس 1

شماره تماس: 0764-4445517-9

شماره دورنویس: 0764-4456030


نام دفتر فروش:  هتل فارابی

نام مسئول مربوطه : سرکار خانم دنگکوب

آدرس: جزیره زیبای کیش،میدان سنائی، جنب ساختمان کیش ایر، مجموعه هتل های فارابی

شماره تماس: 0764-4455736

شماره دورنویس: 0764-4455751


نام دفتر فروش:  فرودگاه بین المللی جزیره زیبای کیش

نام مسئول مربوطه :جناب آقای محمودی

آدرس: فرودگاه بین المللی جزیره زیبای کیش، دفتر فروش هواپیمایی کیش

شماره تماس: 0764-4443751

نام دفتر فروش:  دفتر فروش شیراز

نام مسئول مربوطه: سرکار خانم آقایی

آدرس: شیراز –ابتدای مشکین فام، پل حر، روبروی آتش نشانی

شماره تماس: 07132273646-9

شماره دورنویس: 07132273660


نام دفتر فروش:  فرودگاه شیراز

نام مسئول مربوطه: جناب آقای سلمانی

آدرس: فرودگاه شیراز، دفتر فروش هواپیمایی کیش

شماره تماس: 07117200877

شماره دورنویس: 07117200877

نام دفتر فروش:  شرکت هواپیمائی کیش

نام مسئول مربوطه: سرکار خانم ناجی

آدرس: خیابان استانداری، خیابان سعدی، پلاک 9، جنب هتل مهر، دفتر هواپیمایی کیش

شماره تماس: 03132204477 و 03132206262و 03132211906

شماره دورنویس: 03132205352


نام دفتر فروش:  فرودگاه اصفهان

نام مسئول مربوطه: جناب آقای یاری

آدرس: فرودگاه اصفهان، دفتر فروش هواپیمایی کیش

شماره تماس: 03135275093

شماره دورنویس: 03135275093

نام شهر: بندر عباس

نام دفتر فروش: شرکت هواپیمائی کیش

نام مسئول مربوطه: خانم صدیقه محسنی

آدرس: بندرعباس خیابان امام خمینی، نرسیده به میدان یادبود، جنب ساختمان فلکه آسمانها، مجتمع یاس، طبقه همکف

شماره تماس: 07632251850 و 07632251851 

شماره دورنویس: 07632251852


نام دفتر فروش: فرودگاه بندر عباس

نام مسئول مربوطه: آقای سلمان صالحی

آدرس: فرودگاه بندر عباس، دفتر فروش هواپیمایی کیش

شماره تماس: 07632251850 و 07632251851 

شماره دورنویس: 07632251852

نام شهر: تهران
نام دفتر فروش: اکباتان

نام مسئول مربوطه:  سرکار خانم دوشن

آدرس: بلوار اصلی شهرک اکباتان، بالاتر از ورزشگاه راه آهن، ساختمان مرکزی کیش ایر

شماره تماس: 021-44665644-8

شماره دورنویس: 021-44665643


نام شهر: تهران

نام دفتر فروش: جهان کودک

نام مسئول مربوطه:  سرکار خانم صنیعی

آدرس: بزرگراه آفریقا، بین جهان کودک و میر داماد، کوچه کیش، پلاک 50

شماره تماس: 021-88885866

شماره دورنویس: 021-88771491


نام شهر: تهران

نام دفتر فروش: فرودگاه امام خمینی

نام مسئول مربوطه:  جناب آقای سپهروند

آدرس: فرودگاه امام خمینی ، دفتر فروش هواپیمایی کیش

شماره تماس: 021-44666809

شماره دورنویس: 021-44666809


نام شهر: تهران

نام دفتر فروش: فرودگاه مهرآباد

نام مسئول مربوطه:  جناب آقایان گرجی و نادر خمسه - سرکار خانم خورشیدکلاه

آدرس: فرودگاه مهرآباد، ترمینال 1، دفتر فروش هواپیمایی کیش 

شماره تماس: 021-44690146

شماره دورنویس: 021-44690146